• Coalition NAPAR Coalitie

Aanbevelingen - Cultuur & Erfgoed

Mis à jour : sept. 25

"Ondanks verschillende inspanningen die zowel vanuit de cultuursector als de overheid gevoerd worden, is er vandaag nog steeds een grote ondervertegenwoordiging van personen met migratieachtergrond op vlak van onder andere representaties (positieve beeldvorming), participatie, aanbod en personeelsbestand. Desondanks groeien er vanuit de basis nieuwe, experimentele initiatieven die het dan vaak moeilijk hebben om op gelijkwaardige voet erkend te worden. De uitdaging bestaat erin om de pijnpunten aan te pakken en binnen het domein cultuur plaats te maken voor nieuwe narratieven."


Een gedetailleerde toelichting van alle aanbevelingen rond Cultuur & Erfgoed vind je terug in hoofdstuk 14 van het memorandum, via onderstaande link.


1 vue

Nous contacter

Pour en savoir plus sur notre travail, rejoindre la coalition, une demande d’interview, etc. contactez-nous via le formulaire suivant.

info@naparbelgium.org

  • Noir Twitter Icon