Aanbevelingen - Huisvesting

Mis à jour : 10 nov. 2020

"Op de private huurmarkt is er vooral sprake van discriminatie op vlak van raciale criteria, vermogen en handicap. Huurders die weinig inkomen hebben en tegelijk een migratiegeschiedenis hebben of erkend zijn als vluchteling, ondervinden dus een dubbel nadeel. Het aantal dossiers bij Unia voor huisvesting steeg voorts van 112 in 2013 tot 276 dossiers in 2018."


Voornaamste aanbevelingen:


ūüďĆ Het voeren van regelmatige proactieve praktijktesten en mystery shopping: de regeringen voorzien het nodige budget en human resources voor de wooninspecties om deze aanpak in de hele regio uit te rollen.


ūüďĆ De controles gaan samen met sancties, rekening houdend met de ernst en frequentie van inbreuken die door een eigenaar/makelaar gepleegd worden.


ūüďĆ Naar Vlaams voorbeeld geven Brussel en Walloni√ę huiseigenaars de mogelijkheid om een vrije kamer in hun eigen woning in te zetten als tijdelijke inwoning (3 jaar) en automatische bescherming tegen een eventueel inkomensverlies als ‚Äėsamenwonenden‚Äô.


ūüďĆ Om het grondwettelijk recht op een behoorlijke huisvesting te beschermen, krijgen alle inwoners gelijkwaardige ‚Äėlokale binding‚Äô in de Sociale Verhuurkantoren en Sociale Huisvestingsmaatschappijen van hun gemeenten van zodra zij in het bevolkings- of vreemdelingenregister staan ingeschreven, ongeacht de startdatum van hun verblijf.


ūüďĆ De federale overheid besteedt een onderzoek uit om discriminatie bij de toegang tot leningen na te gaan in Belgi√ę, via gerichte praktijktesten. De FSMA krijgt de bevoegdheid om het instrument van praktijktesten en mystery shopping in te zetten om discriminatie bij de kredietverstrekking door banken te controleren en te bestraffen.


ūüďĆ Op vlak van woonwagenbewoners, voorzien de regeringen afdwingbare maatregelen om steden en gemeenten te verplichten de nodige doortrekkersterreinen en permanente verblijfsplaatsen te bouwen. CAW‚Äôs en OCMW‚Äôs voorzien meer sociale ondersteuning. Ze nemen het beheer van referentieadressen voor rondtrekkenden op zich.


Een gedetailleerde toelichting van alle aanbevelingen rond Huisvesting vind je terug in hoofdstuk 16 van het memorandum, via onderstaande link.25 vues0 commentaire