Aanbevelingen - Onderwijs & Opleiding

Mis à jour : 30 oct. 2020

"Binnen de OESO kampt België met één van de grootste onderwijsprestatiekloven tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond. In veel scholen in achtergestelde wijken worden de leerkrachten geconfronteerd met tal van uitdagingen: kinderen die in armoede leven, school- en culturele codes die ver verwijderd zijn van de codes die leerlingen en ouders beheersen, nieuwkomers die nog geen Nederlands spreken…. De middelen die beschikbaar worden gesteld voor GOK-scholen zijn ontoereikend om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ze pakken voorts een fundamentele oorzaak niet aan: de segregatie van de schoolbevolking."


Voornaamste aanbevelingen:


📌 Er is nood aan een inschrijvingsbeleid dat discriminatie en segregatie actief bestrijdt, onder meer via een centraal aanmeldingsregister.

📌 Er komt een duidelijke non-discriminatiecode die een gelijke behandeling garandeert in de omgang van leerkrachten met leerlingen, ouders, collega’s, stagiairs en derden.

📌 Leerboeken en educatief materiaal screenen op verkeerde voorstelling van historische feiten en grondig aanpassen. (Hoofdstuk Dekolonisering)

📌 De lerarenopleiding besteedt bijzondere aandacht aan het deconstrueren van elk mechanisme van etnocentrisme in het vormgeven van de lesinhoud. Dit vereist een toenemende aandacht voor de negatieve impact van de kolonisatie tot op vandaag, de geschiedenis van immigratie en slavernij, en de bijdrage van niet-Europese culturen.

📌 Regeringen en lokale overheden heffen het verbod op levensbeschouwelijke tekens op voor leerkrachten en docenten op (...) en levensbeschouwelijke tekens worden ook voor leerlingen en studenten toegelaten.

📌 De inspectiediensten worden opgeleid om de objectiviteit van de oriëntatie te controleren.

📌 Elke gemeenschapsregering faciliteert de oprichting van een Netwerk tegen discriminatie op School.

📌 De ontwikkeling van nieuwe niet-eurocentrische universitaire leerstoelen, onder meer in Afrikaanse en (post-)koloniale Studies. (Hoofdstuk Dekolonisering)


Een gedetailleerde toelichting van alle aanbevelingen rond Onderwijs & Opleiding vind je terug in hoofdstuk 12 van het memorandum, via onderstaande link.17 vues0 commentaire