• Coalition NAPAR Coalitie

Aanbevelingen - Onderwijs & Opleiding

Mis à jour : sept. 25

"Binnen de OESO kampt België met één van de grootste onderwijsprestatiekloven tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond. In veel scholen in achtergestelde wijken worden de leerkrachten geconfronteerd met tal van uitdagingen: kinderen die in armoede leven, school- en culturele codes die ver verwijderd zijn van de codes die leerlingen en ouders beheersen, nieuwkomers die nog geen Nederlands spreken…. De middelen die beschikbaar worden gesteld voor GOK-scholen zijn ontoereikend om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ze pakken voorts een fundamentele oorzaak niet aan: de segregatie van de schoolbevolking."


Een gedetailleerde toelichting van alle aanbevelingen rond Onderwijs & Opleiding vind je terug in hoofdstuk 12 van het memorandum, via onderstaande link.4 vues

Nous contacter

Pour en savoir plus sur notre travail, rejoindre la coalition, une demande d’interview, etc. contactez-nous via le formulaire suivant.

info@naparbelgium.org

  • Noir Twitter Icon