Aanbevelingen - Welzijn & Gezondheid

Mis à jour : 30 oct. 2020

"De welzijns- en gezondheidssector staat vandaag voor heel wat uitdagingen inzake de toegankelijkheid, opvang en begeleiding van personen met een migratieachtergrond. Een aanbod dat ontoegankelijk, niet op maat is en onvoldoende kennis en inzicht heeft in de problematiek van de hulpvrager werken vooroordelen en uitsluiting in de hand. De volgende maatregelen dragen bij aan de toegankelijkheid van het welzijns- en gezondheidsaanbod, de erkenning en begeleiding van hulpvragen en de ontwikkeling van een cultuursensitieve zorg."


Bevoegdheidsniveau:

📌 ·De intersectionele realiteit van elke hulpvrager met een migratieachtergrond dient erkend te worden.


📌 Hulpverleners en voorzieningen erkennen het belang van safe spaces en van de nood aan aandacht voor valorisatie en de impact van de internalisering van racisme.


📌 De implementatie van cultuursensitieve zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt erkend en ondersteund.


📌 ·Er worden nieuwe referentiekaders en bijkomende academische kennis ontwikkeld inzake cultuurgevoelige zorg binnen het curriculum van het opleidingsaanbod van de volledige welzijns-en gezondheidssector.


📌 De overheid zorgt voor een erkenning, (financiële) ondersteuning en implementatie van officiële ‘safe spaces’ in de reguliere welzijns- en gezondheidssector. De samenwerking met verenigingen die deze rol vandaag al deels opnemen en dus o over een grote expertise beschikken inzake safe spaces is onontbeerlijk.


📌 De FOD Gezondheid versterkt en ontwikkelt de dienst interculturele bemiddeling. algemene en psychiatrische ziekenhuizen dienen een aanvraag tot financiering van

een intercultureel bemiddelaar en/of coördinator interculturele bemiddeling te kunnen krijgen.


📌 Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang dient een recht te worden. Dit vergt een verplicht toegankelijk, flexibel, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod in elk opvanginitiatief.


📌 Naast algemene maatregelen tegen armoede dienen de actieplannen tegen Armoede specifiek in te zetten op het aanpakken van gekleurde armoede. Specifieke aandacht dient te gaan naar de kwetsbare positie van vrouwen met een migratieachtergrond

Een gedetailleerde toelichting van alle aanbevelingen rond Welzijn & Gezondheid vind je terug in hoofdstuk 17 van het memorandum, via onderstaande link.

19 vues0 commentaire