Aanbevelingen - Haatmisdrijven & racistische haatboodschappen

Mis à jour : 30 oct. 2020


"Met de opkomst van internet en sociale media is het gemakkelijk geworden

om racistisch gedachtegoed zeer snel te verspreiden. De statistieken van Unia tonen jaar na jaar aan dat racisme online welig tiert. De huidige wetgeving en handhavingsbeleid zijn niet aangepast aan de aard en omvang van dit probleem. Het resultaat is een verregaande straffeloosheid."Juridisch bekeken bestaan haatmisdrijven uit twee elementen:

  • Een strafbaar feit: brandstichting, vernietiging, mishandeling, intimidatie, seksuele aanranding en verkrachting…

  • Een haatmotief: de dader valt een individu aan omdat hij of zij deel uitmaakt van een groep personen waarvan de criteria beschermd zijn (zogenaamde raciale criteria, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, enz.). Hij.zij handelt uit haat, minachting of vijandigheid jegens die persoon of groep.

📌 Eerstelijnsorganisaties worden getraind in het ondersteunen van

juridische en psychologische steun voor slachtoffers van haatmisdrijven.


📌 Naast de misdrijven die al onder COL13/2013 vallen, moet het haatmotief ook

in aanmerking worden genomen als verzwarende omstandigheid voor andere misdrijven.


📌 De oprichting van een algemene waakzaamheidscel voor haatdelicten/misdrijven. Afhankelijk van haar analyse kan de algemene waakzaamheidscel aparte waakzaamheidscellen creëren voor groepen die een bijzonder groot risico lopen


📌 Een strengere en dwingendere wetgeving wordt aangenomen om sociale mediabedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, door middel van hoge boetes - 10% van de omzet van het bedrijf.


📌 Zorgen voor meer mensen en middelen voor de Internet Referral Unit (IRU) van de federale politie om strafbare hate speech op te sporen. Deze Unit wordt uitgebouwd tot proactieve handhavingsinstantie voor cyberhate.


📌 Elke hate speech op basis van beschermde criteria wordt gecorrectionaliseerd, zoals nu reeds voor racisme het geval is.


📌 ECRI beveelt een wettelijke verplichting aan om publieke financiering stop te zetten van organisaties en partijen die racisme promoten. Ook ontbinding dient een mogelijkheid te zijn.


📌 Het middenveld dient erkend en gefinancierd te worden in haar expertise om het brede publiek te bereiken met counter-narratives.


Ons volledig memorandum, een gedetailleerde versie van alle onderdelen en alle aanbevelingen is terug te vinden via onderstaande link.

39 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout