Aanbevelingen - Justitie: Diversiteit & COL13/2013

Mis Ă  jour : 30 oct. 2020


Het juridische apparaat wordt diverser, zodat er meer mensen met een migratieachtergrond tewerkgesteld worden. Via verplichte vorming wordt de gevoeligheid voor racisme en discriminatie aangescherpt. Er komt een betere toepassing van COL13/2013

Voornaamste aanbevelingen:


đź“Ś Het juridisch apparaat dient een afspiegeling van de samenleving. te zijn Hiertoe wordt een taskforce opgericht, onder meer met het College van Hoven en Rechtbanken, de Hoge Raad voor Justitie, de Cel gelijke Kansen van de FOD Justitie en vertegenwoordigers van de betrokken kansengroep.

đź“Ś COL13/2013 wordt beter toegepast en uitgevoerd.

đź“Ś Binnen alle korpsen, rechtbanken en hoven en arrondissementen van het Openbaar Ministerie en van de politie worden referentiemagistraten en referentieambtenaren aangeduid.

đź“Ś De hoge seponeringscijfers worden aangepakt, onder meer via een audit van de klachtbehandeling van racistische voorvallen.

Ons volledig memorandum, een gedetailleerde versie van alle onderdelen en alle aanbevelingen is terug te vinden via onderstaande link.


23 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout