Aanbevelingen - Migratie & racisme

Mis Ă  jour : 30 oct. 2020


Voornaamste aanbevelingen:


đź“Ś Beleid voeren om de oorzaken van migratie aan te pakken en de toegangsvoorwaarden tot het Belgisch grondgebied versoepelen.

đź“Ś Artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dat het ontbreken van een wettelijke verblijfsvergunning criminaliseert en strafbaar stelt, wordt geschrapt.

đź“Ś Elke persoon die het slachtoffer is van een misdrijf, uitbuiting, misbruik, discriminatie, enz. moet op dezelfde en veilige wijze klacht kunnen indienen en beschermd worden, ongeacht de administratieve status van die persoon.

đź“Ś Het hoger belang van het kind is de leidraad in het onderwijs, de behandeling van verblijfsaanvragen, enz., ongeacht de administratieve status van het kind.

📌 Kosteloze rechtsbijstand wordt verleend aan elke persoon die in België verblijft, ongeacht de administratieve status.

📌 Een module over “structureel racisme en migratie" wordt toegevoegd aan de opleiding van de verschillende actoren die op verschillende niveaus bijdragen aan de uitvoering van het migratiebeleid en het toekennen van de Belgische nationaliteit, op verschillende niveaus.

đź“Ś Iedere gemeente biedt een toegankelijk loket aan voor vreemdelingen waar zij op deskundige wijze worden geĂŻnformeerd.Noot:

De migranten die het onderwerp van deze aanbevelingen zijn, zijn migranten die racisme meemaken, met of zonder papieren, die hebben gekozen voor vrijwillige migratie of gedwongen moeten migreren.

Ons volledig memorandum, een gedetailleerde versie van alle onderdelen en alle aanbevelingen is terug te vinden via onderstaande link.


54 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout