Aanbevelingen - Politie, Comité P & etnisch profileren

Mis Ă  jour : 30 oct. 2020

De federale en lokale politie werken via interne antidiscriminatieplannen aan een divers personeelsbeleid, het bestrijden van etnisch profileren en de aanpak van intern en extern racisme. Het beleid zorgt voor een juridisch kader die etnisch profileren erkent en voorkomt.

Voornaamste aanbevelingen:


đź“Ś De strijd tegen discriminatie en racisme was een prioriteit in het huidige Nationaal Veiligheidsplan. Deze prioriteit dient in het nieuwe plan wel beter te worden vertaald in concreet beleid.

đź“Ś Er is nultolerantie tegen racisme binnen en door het politiekorps, onder meer via de uitwerking van interne antidiscriminatieplannen om etnisch profileren en racisme tussen en door politiemedewerkers aan te pakken.

đź“Ś De toegankelijkheid, onafhankelijkheid en effectiviteit van klachtenmechanismen wordt verhoogd.

đź“Ś Etnisch profileren wordt aangepakt, onder meer door een systematische registratie van politiecontroles, het meegeven van een ontvangstbewijs van de controle en een wijziging van de Wet op het Politieambt, zodat er een expliciet verbod komt op directe en indirecte discriminatie op grond van de beschermde criteria.

đź“Ś Intervisie, supervisie en individuele begeleiding worden ingebouwd in het uurrooster van de federale en lokale politie. Een gedetailleerde toelichting van alle aanbevelingen rond Politie vind je terug in hoofdstuk 8 van het memorandum, via onderstaande link.


27 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout